United Iranian

 

این صدای مردم ایران در میان مرزهای جاویدان ایران زمین است

 

ایرانیان متحد

 

 =============================================================================

ایرانیان متحد چه کسانی هستند؟

 

ما ایرانیانی هستیم که اکثراً در ایران زندگی میکنیم، ولی همه باهم، چه آنها که در آسیا زندگی میکنند، یا اروپا و یا آمریکا، همه باهم، یک صدا به دنبال رسیدن به آرزوی گذشتگان خود بوده ایم که بیش از صد سال است با چندین انقلاب سعی کرده ایم به آن دست یابیم و هنوز موفق نشده ایم.

اجداد ما بیش از صد سال قبل با انقلاب مشروطیت و قانون اساسی 1906 شالوده زندگی بهتر و ایرانی آزاد را برای ما فراهم آوردند.

دیکتاتور بعد از دیکتاتوری دیگر تمام دست آوردهای آن انقلاب را از بین برد. ولی در این صد سال ما هرگز ازپا نایستاده ایم. با شعار استقلال آزادی قانون اساسی، رژیم پهلوی سرنگون شد ولی این شعار به سرقت رفت.

بهر بهانه ای، با تضاهرات، رای و فریاد، در سی و چهار سال گذشته تقریباً همان درخواست اجدامان در صد سال گذشته را داشته ایم.

مملکت ما در طول تاریخ نوشته خود همیشه گرفتار جانیان ِ دیکتاتور، یا تاجدار و یا عمامه دار و یا بی عمامه بوده است.

تا زمانیکه مملکت ما صاحب یک قانون اساسی نشود که راه حکومت برای این سه دسته را مسدود کند، به آن آرزوی دیرینه خود نخواهیم رسید.

شرافتمندانه ترین، میهن پرستانه ترین و انسانی ترین گزینه برای این سه دسته و حامیان آنها خصوصاً در خارج از ایران این است که خودشان را بازنشسته کنند و بگذارند ملت ایران بدون مزاحمت آنها این رژیم حاکم را بدون خشونت تغییر دهد.

بهمین دلیل، ما ایرانیان متحد، مشروط بر آنکه این سه گروه معتقد به مرامنامه ما باشند، آنها را با آغوش باز در این مبارزه در کنار خود خواهیم داشت.

ایرانیان خارج از کشور در این مبارزه فقط سخنگویان ما ایرانیان متحد در داخل کشور خواهند بود و از هم اکنون قول داده اند که در آینده ایران هیچگونه نقش رهبری نخواهند داشت.

 

 

سرود "ای ایران"

 

سرودی برای ایران، ضبط شده از برنامه حسین مُهری