United Iranian
www.ghanoon.org

 

این صدای مردم ایران در میان مرزهای جاویدان ایران زمین است

 

ایرانیان متحد

 

ما ایرانیان متحد، که در ایران زندگی می کنیم، ناچارهستیم برای گذار از این مرحله و تغییر مسالمت آمیز رژیم در ایران، آرمان و هدف خود را اعلام نموده و از خبرگان رهبری و رهبر بخواهیم: برای گذشتن از دوران گذار بدون خشونت به این مرامنامه ما که زیربنای قانون اساسی رژیم آینده ایران است، برای شروع بحث و مذاکره توجه کنند.

 

 

افراد و گروه های ایرانی با اعتقادات سیاسی مختلف، چه در خارج و چه در داخل ایران، باهم متحد شده اند تا که در دوران گذار از بن بست سیاسی کنونی بیرون آمده و به رژیم حاکم در ایران نظراتشان را اعلام کرده و با احترام به معتقدات مذهبی ایرانیان از رهبران کنونی ایران بخواهند قبل از آنکه بدخواهان با توسل به نیروی قهریه مملکتمان را به آشوب بکشانند، باهم به مذاکره بنشینیم و ترتیباتی داده شود تاکه مقام محترم روحانیت در مساجد مردم را برای آخرت ارشاد کنند و مردم ایران بتوانند رژیمی دمکراتیک در ایران برپا کنند.

 

این افراد معتقد هستند و قسم یاد میکنند که رژیم آینده ایران عاری از خشونت و قانون اساسی که بعداً مجلس موسسان به تصویب خواهد رسانید مقدمه ای شبیه این خواهد داشت:

 

ما مردم ایران برای ساختن کشوری بهتر، توسعه عدالت، تضمین آسایش اجتماعی، دفاع از مرز و بوم و تمامیت ارزی غیرقابل تغییر مملکتمان، توسعه رفاه، تضمین موهبت آزادی ملت و آیندگان این قانون اساسی را معین می کنیم که تمام اصول آن هرگز با اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت نداشته باشد. دین، سلطنت و ایده لوژی از حکومت برای همیشه جدا بوده و تمام مردم، زن و مرد با هر عقیده و دینی دارای حقوق مساوی باشند.

نه اصل غیر قابل تغییر که باید در قانون اساسی ایران گنجانیده شود به قرار زیر است:

1-     هیچ کدام از اصول این قانون اساسی نمیتواند با اعلامیه جهانی حقوق بشر مقایرت داشته باشد.

2-     حق و حقوق تمام افراد ملت ایران، مرد و زن با هر دین وعقیده و مسلکی برابر است.

3-     دین و سلطنت و ایده لوژی از حکومت باید جدا باشد.

4-     رئیس قوه مجریه نمیتواند بیشتر از دو دوره قانون گذاری انتخاب شود.

5-     بالاترین مقام تشریفاتی مملکت، بهر نامی که خوانده شود: شاه، رئیس جمهور، رهبر، برگزیده، و غیره توسط رئیس قوه مجریه به پارلمان معرفی و با تصویب دو سوم آرا بمدت ده سال در این مقام تشریفاتی خدمت خواهد کرد.

6-     اعضای قوه مجریه، بالاترین مقام تشریفاتی و روسای قوه مقننه و قوه قضائیه باید بیشتر از دو سوم زندگانیشان در ایران بوده باشد.

7-    به پاس فداکاری و مبارزات زنان ایران از انقلاب مشروطه تا کنون، اولین بالاترین مقام تشریفاتی ایران یک زن خواهد بود.

8-    بمنظور احیای هویت ایرانی و تاریخ ایران، شاهنامه فردوسی بعنوان ارزشمندترین کتاب تاریخی و استوره ای ایران شناخته خواهد شد.

9-    جرائم قتل، جنایت، تجاوز جنسی، شکنجه هرگز شامل مرور زمان نخواهد شد. مجریان و دستوردهندگان و فتوا دهندگان مورد تعقیب قانونی قرار گرفته و طبق قانون مجازات خواهند شد. شاغلان و همکاران رژیم های گذشته با هر عقیده و مسلکی مشروط بر آنکه مرتکب جرائم قابل تعقیب نشده باشند دارای حق وحقوق مساوی در ایران بعد از رژیم جمهوری اسلامی خواهند بود.

 =============================================================================

تفسیر قانون اساسی و ولایت فقیه در جمهوری اسلامی

 

هر کاری که در رژیم ولایت فقیه شده و خواهد شد در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده و خواهد بود. گوش کنید!

 

ایرانیان متحد چه کسانی هستند؟ اینحا را کلیلک کنید

 

 کتاب "ایران در زنجیر مثلث نکبت" اینجا را کلیک کنید


پرسش و پاسخ -  اینجا را کلیک کنید

 

چرا ایرانیان متحد - اینجا را کلیک کنید

 

نامه ای به آیت الله خامنه ای و مسعود رجوی - اینجا را کلیک کنید

 

قانون اساسی حکومت پارلمانی (رایستانی) ایران
نوشته: دکتر نصر احمدی

یک نمونۀ پیش نویس قانون اساسی پیشنهادی حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

یک نمونه پیش نویس قانون اساسی پیشنهادی گروه آریانپور

Constitution, suggested for Kingdom of Iran - By Homan Kian, MD